Najlepsze Szczenię w Rasie / Best Puppy

3 x Zwycięzca Młodzieży / 3 x Junior Winner

Najlepszy Junior w Rasie / Best Junior of Breed


Urodzony / Born :  30.09.2006 r. w hodowli Sentinel FCI w Warszawie .

Umaszczenie / Coat : płowe z białymi znaczeniami / fawn and white.  

                                                                                                                                                  

Rodzice / Parents :

Ojciec: Sindelar's SPOONFUL TO ANGIE'S

Matka: JESSY Sentinel (FCI)
Badania i testy:

12.01.2010r , L.p. 30/2010 badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych, wynik : "A" (HD - A/A)- bez dysplazji

Badanie w kierunku dysplazji stawów łokciowych, wynik: prawy -"O", lewy -"O" (ED - 0/0).Test Cerebellar Ataxia, wynik : NORMAL HOMOZYGOUS ( Clear ).